Temalar

Aşk & Sanat & Ekonomi geniş bir alandır. AŞK, SANAT VE EKONOMİ etkileşimlerinin ele alan bilimsel ve sanatsal çalışmalar  konfrerans teması içerisinde değerlendirilecektir. AŞK, SANAT VE EKONOMİ etkileşimleri başta olmak üzere aşağıdaki konularla ilişkilendirilen çalışmalar kabul edilecektir. 

  • Aşk kavramı ve türleri
  • Sanat – Aşk etkileşimi
  • Sanat – Ekonomi etkileşimi
  • Aşk – Ekonomi etkileşimi
  • Edebiyatta aşk-sanat-ekonomi
  • Aşk ve sanata iktisadi yaklaşım