Bilimsel Danışma Kurulu

AKAR, Sevda (Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, TÜRKİYE)

AKGÖL, Jale, (Dr. Öğr. Üyesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TÜRKİYE)

ALÇIN, Sinan (Prof. Dr., Kırklareli Üniversitesi, TÜRKİYE)

ARABSKA, Ekaterına (Prof. Dr., University of Agribusiness and Rural Development, BULGARIA)

BARDAKÇI TOSUN, Serpil , (Dr.,Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, TÜRKİYE)

BAŞ, İ. Melih, (Prof. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi, TÜRKİYE)

BATRANCEA, Larissa (Assoc. Prof. Dr. Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of Bısiness, ROMANIA)
BAREJA-STARZYNSKA, Agata (Prof.Dr., University of Warsaw, Poland)

BERKSOY, İrem (Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE)

BERKSOY, Turgay (Emekli Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE)

DİKER, Oğuz (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

DİLBAZ ALACAHAN, Nur (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

DURMAZ, Vildan (Dr., Öğr. Üyesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE)

ELMACI, Orhan (Prof. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, TÜRKİYE)

EMİNİ, Filiz Tufan (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

ERBAY, Hasan (Doç. Dr., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TÜRKİYE)

GİRAY, Selay (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE)

GODZİNSKA, Marzena (Prof. Dr., University of Warsaw, Poland)

ISGANDAROVA, Nigar (Prof. Dr., Sumqayit State University, Azerbaijan)

JARKINBEKOVA KUZAPOVNA, Şolpan (Prof. Dr., L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazakhistan)

JAVANI, Hojjatollah (Prof. Dr.,  Alzahra Üniversitesi, İRAN)

KARAYEL GÖKKAYA, Evren (Prof., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

KORKMAZ BATU, Tuba  (Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

KURT, Arzu (Dr.,Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

MOJEYKO, Marina (Prof. Dr., Belarusian State University, Belarus)

NOVRUZOV, Rafiq  (Prof. Dr., Bakü Slavic University, Azerbaijan)

NOVRUZOVA, Nurida (Prof. Dr., Bakü Slavic University, Azerbaijan)

ÖZDEMİR, Yüksel, (Prof. Dr., Toros Üniversitesi, TÜRKİYE)

ÖZDİLEK, Hasan Göksel (Prof. Dr., Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

QEYBULLAYEVA, Rahile (Prof. Dr., Bakü Slavic University, Azerbaijan)

SAQİDOLDA, Gülgayşa (Prof. Dr.,  L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazakhistan)

ŞAHİN, Mehmet (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)

UYSAL ŞAHİN, Özge (Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE)